Frågor och svar

Varför vill ni omvandla Centralverkstaden från verkstadsområde till en stadsdel?

Centralverkstaden invigdes 1902 och är än idag en underhållsdepå med viktig verksamhet för tågtrafiken, men delar av CV frigörs i takt med att tågunderhållet ändrar karaktär och därmed även behovet av lokalytor. Samtidigt växer Örebro och det finns nu en möjlighet att skapa mer Örebro i det centrala läge som CV har - bara fem minuter från centrum och stationen med cykel. Depåverksamheten är och förblir dock en kärnverksamhet inom Jernhusen, och utvecklingen inom CV kommer att ske på ett sådant sätt att centrala underhållsfunktioner för järnvägen fortfarande kan säkerställas.

Vilka hyresgäster finns idag och vad händer med dem? Hotas Sveriges tågunderhåll?

Det finns tre hyresgäster med koppling till tågunderhåll: EuroMaint, Infranord och Vossloh samt några med helt andra verksamheter som inte hör till järnvägsverksamheten. Planen för utvecklingen baseras på att vi anpassar utvecklingen till de behov de befintliga depåhyresgästerna har. När deras behov av lokalytor minskar utvecklar vi de delarna till att passa andra verksamheter och behov. I de fall en hyresgäst måste flytta verksamheten undersöker vi tillsammans vilka behov de har i framtiden och vilka andra lägen som kan passa.

Kommer spåren som går "genom stan" att finnas kvar?

Än så länge har verksamheterna på området behov av dem. Hur behoven av spår kommer se ut i framtiden vet vi inte idag.

Hur ser processen ut?

Tillsammans med Örebro kommun ska vi etappvis omvandla Centralverkstaden till en levande stadsdel mitt i centrala Örebro. Vi är nu i ett tidigt stadie där vi i somras presenterat våra visioner för kommunen. Kommunen är positiv till vår vision och har gett Stadsbyggnadskontoret ett planuppdrag. Resurser är tillsatta för att starta arbetet. Vår gemensamma ambition är att det ska finnas ett antaget planprogram vid årsskiftet 2017/2018 för hela CV-området. Därefter kommer det ske detaljplanearbeten för varje etapp.

Delar Örebro kommun er målbild för utvecklingen?

Processen har precis startat, men den gemensamma ambitionen är en stadsdel full av karaktär som de gamla tegelbyggnaderna skapar, kombinerat med många nya möjligheter att bo, jobba och mötas i Örebro! Hur den slutligen ska se ut kkommer utvisa sig under processen.

Hur lång tid tar hela förvandlingen?

Det kommer ta lång tid – ca 20-30 år att utveckla i sin helhet, men vi börjar nu. Området kommer utvecklas i etapper och JM kommer snart börja bygga bostäder i det sydöstra "hörnet" vilket kickar igång utvecklig tillsammans med att Vagnverkstaden nu öppnas för Bomässan, det kommer börja hända saker i området!

Varför bygger JM och inte ni, vad ska JM bygga?

En del av CVs östra del kallas Alnängarna och är redan detaljplanelagd, vi har sålt en bostadsbyggrätt till JM eftersom vi själva inte utvecklar bostäder. Att samarbeta med en aktör som JM är för oss ett sätt att säkra ett kvalitativt resultat samtidigt som vi är med och styr hur bostadsområdet ansluter till resten av CV. JM ska bygga både vanliga bostadsrätter och seniorbostäder, projektet finns på deras webb och går under namnet Slussen, försäljningen har börjat och intresset är stort.

Vilka aktörer ska hjälpa till att utveckla resten av CV?

Där är vi inte ännu, vi ska gå in i planarbetet med kommunen nu och vid lämplig tidpunkt kommer vi sedan att bjuda in andra för att vara med i utvecklingen. Vi kan inte nu säga när detta sker men vi ska alltså först bli klara med det övergripande delarna innan någon kan börja bygga.

Vilka företag tror ni kommer etablera sig här?

Många olika företag kommer att vilja ha kontor här, redan nu finns möjlighet att hyra i de befintliga lokalerna och i samband med utvecklingen så kan nya långsiktiga lösningar skapas för både små och stora företag, men det kommer vara företag som uppskattar det centrala läget, den unika karaktären och den dynamiska stadsmiljön. Området ligger också nära Örebros största arbetsgivare sjukhuset, som såklart lockar och skapar möjligheter för företag med synergier till sjukhuset.

Vilka kommer vilja bo på CV?

CV kommer attrahera unga och studenter som söker mindre, moderna smålägenheter. Seniorer och äldre som lämnat villan för en bostad närmare kulturen och andra händelser. Här bor även barnfamiljer som vill ha nära till aktiviteter, familjeliv och service. CV erbjuder ett stadsliv i tiden, där bostäder, arbetsplatser, service och liv hör ihop och ligger tätt intill.

Ska Vagnverkstaden bli en eventlokal nu?

Några av de gamla byggnaderna har redan hyresgäster som inte är kopplade till tågunderhåll, men Vagnverkstaden är den första lokalen som nu görs tillgänglig för allmänheten. Vagnverkstaden består av tre stora hallar som passar utmärkt för stora event och mässor där yta är viktigt. Miljön är ruff men just det ger en unik inramning till det man vill göra här inne. Nu testar vi att köra Bomässan i samarbete med Örebroföretaget Hedén Jungander och sedan får vi utvärdera om lokalen funkar för detta.

Jernhusen brukar prata om stationsnära stad – CV är ganska långt från stationen?

Vårt övergripande mål är att ge fler möjlighet att resa kollektivt. I riktigt stationsnära lägen handlar det om att skapa bostäder, kontor och handel alldeles intill stationen men CV ligger bara några minuter från stationen med cykel och har dessutom goda bussförbindelser, så vi stöttar det målet även i CV. Utvecklingen av CV hjälper också Örebro att länka ihop stadsdelarna och fylla ut den blinda fläck som det instängslade området nu utgör för örebroarna vilket också är en viktig övegripande stragei för Jernhusen.